P.I.L.S.  tidigare gästböcker på Internet

En intensiv verksamhet kräver ett väl fungerande informationsflöde. För att tillgodose önskemålen från svenskt och övrigt nordiskt håll har informationsutskottet därför ansett det nödvändigt att ha en s.k. gästbok öppen för utbytte av åsikter och kritik på föreningens hemsida.

Över åren har P.I.L.S. haft tre stycken olika gästböcker, nedan presenteras ett axplock ur de två första.

 

Titta i
P.I.L.S. gästbok nummer 2.
Titta i
P.I.L.S. gästbok nummer 1.
Skriv här! Läs här!

Och denna sida har glada ko sjukan !


Till P.I.L.S. förstasida.